Přihlašování do soutěže Zelený ParDoubek prodlouženo!

Přihlášky můžete posílat až do 30. dubna 2022.
Soutěž je určena týmům z mateřských, základních, speciálních či středních škol se sídlem v Pardubickém kraji. Týmem může být např. celá třída žáků (dětí, studentů) se svým učitelem, nebo skupina žáků z více tříd s koordinujícím pedagogem či více pedagogy. Je možné přihlásit více týmů z jedné školy, pokud budou realizovat různé projekty. Soutěžit se bude ve 3 kategoriích, dle věku žáků: Kategorie: A. MŠ B. 1. stupeň ZŠ + speciální školy C. 2. stupeň ZŠ + SŠ. Více informací na www.paleta.cz.