Extra třída – Jak na přípravu a realizaci projektů s Vašimi žáky

Seminář pro učitele ZŠ a SŠ
Chcete podporovat podnikavé kompetence žáků, povzbudit aktivní občanství a samostatnost dětí? Chcete udělat něco pro své okolí, pro přírodu či obec? Pojďte do akce! Staňte se extra třídou! Žáci, pod Vaším vedením, připraví a mohou realizovat vlastní malý projekt. Oporou programu je metodický portál www.extratrida.cz, který Vás a Vaše žáky provede krok za krokem přípravou projektového záměru. Ve školním roce 2023/2024 můžete navíc získat finanční podporu na realizaci vašeho záměru. Seminář je určen pro pedagogy ZŠ, SŠ a vychovatele, proběhne 18. září 2023 (9–13) v Ekocentru PALETA Pardubice (Štolbova 2874) a je zdarma, přihlašování je do 15. září. Více informací naleznete v příloze. Seminář organizuje Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání.