V infocentru Natura Parku si návštěvníci mohou zakoupit veškeré publikace, materiály a pomůcky vydané Ekocentrem PALETA, jejichž nabídka je k dispozici na www.paleta.cz, dále potraviny z lokálních zdrojů, které získaly certifikát Regionální potravina (podle aktuální nabídky), upomínkové předměty a suvenýry a k dispozici je mnoho informačních materiálů nejen o soustavě Natura 2000.

Mimo jiné u nás zakoupíte...